ПОСЛЕДНИЙ ДРОП
задержка 30 sec
Combat Pants (Blue)
T-shirt (Pink striped)
Mandarin Jacket (Blue)
914р
Ballistic Mask
371р
Slacks (Purple)
183р
Combat Pants (Black)
Baggy Pants (Black)
1681р
Cowboy Hat (Brown)
1756р
Gas Mask (Half)
41р
Beanie
29р
School Shoes (Black)
Sunglasses
101р
Shirt (Black)
129р
Bloody Combat Pants
Beanie
29р
Shirt (White)
67р
Shirt (White)
67р